Góra główne wzniesienie i zarazem punkt widokowy na park oraz masyw Ślęży. To miejsce, gdzie rodzą się mity i skąd wypływa rzeka czasu. Nawiązuje do roli Ślęży jako miejsca kultu w kształtowaniu się tożsamości Śląska. Na ten związek wskazuje również płynąca obok rzeka Ślęza, wzdłuż której osiedlali się niegdyś Ślężanie – protoplaści współczesnych dolnoślązaków.

Meander zespół parowów ukształtowanych wzdłuż śladu starorzecza Ślęzy. Symboliczna rzeka czasu, snująca swą opowieść od Prawieku do Polany Spotkań. Wzdłuż niej znajduje się 12 scen krajobrazowych w typie landforms, które odnoszą się do ważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach miasta.

Prawiek scena krajobrazowa nawiązująca do pradziejów Śląska. Składa się z trzech kurhanów położonych nad brzegiem Meandra oraz „Niedźwiedzia, który wyszedł z formy”. To kolejne odwołanie do Ślęży i jej kultowej rzeźby. Tutaj niedźwiedź wyrusza z miejsca, gdzie kształtują się pierwsze pomysły na miasto.

Rozdroże to symboliczny punkt zwrotny w dziejach miasta, gdzie u stóp przydrożnego krzyża następuje wybór nowej drogi. Jest to jednocześnie punkt 0 w parkowej kronice tysiącletnich dziejów Wrocławia. Nawiązuje do utworzenia biskupstwa na Ostrowie Tumskim i niejako rozpoczyna „polski” okres w historii miasta.

Gra o tron instalacja o charakterze gry planszowej nawiązująca do sytuacji, jaka zaistniała we Wrocławiu po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta. Gry polityczne o tron śląski ciągneły się kilkadziesiąt lat, ale za rozpoczęcie okresu “czeskiego” można uznać rok 1335.

Forum centralna przestrzeń publiczna podkreśla poprzeczną oś parku, łączącej wejście pod wiaduktem kolejowym z kładką pieszo-rowerową planowaną na Ślęzie. Zagospodarowanie polany nawiązuje do słynnego ogrodu Laurentiusa Scholtza, który w drugiej połowie XVI wieku organizował w nim doroczne święto kwiatów - Floralia Wratislaviensia.

Wilczy dół scena krajobrazowa z udziałem wilków autorstwa Anny Zamorskiej. Stojąc po przeciwnych stronach parowuobrazują rozłam, jaki się dokonał w społeczeństwie na skutek sporów religijnych oraz wojny trzydziestoletniej – jednej z najbardziej wyniszczających w dziejach Europy. Ten podział można też interpretować w kategoriach oderwania Śląska od Korony Czeskiej, która po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku utraciła status niezależnego królestwa.

Zarodki druga największa przestrzeń publiczna w parku. Kamienne stoły biesiadne odwzorowują tu rozmieszczenie miejsc spotkań: Rynek, Ogród Zoologiczny, Park Szczytnicki, Stadion Olimpijski, Park Wschodni, Południowy, Milenijny, Zachodni oraz karłowicki zespół zieleni. Instalacja powstała na Światowe Dni Młodzieży 2016, w nawiązaniu do misji współczesnego Wrocławia.

Szczeliniec niewielki zagajnik z kolekcją brzóz. Są one kojarzone z młodością, wiosną i nadzieją. Podczas ŚDM 2016 młodzi uczestnicy zostawili tu na gałęziach kartki z wypisanymi dobrymi uczuciami, jakie powinny nam towarzyszyć w życiu codziennym. Nazwa nawiązuje do pieśni Johna Lennona i jego wyobrażenia lepszej przyszłości, w której każdy powinien mieć swój udział.

Polana spotkań druga największa przestrzeń publiczna w parku. Kamienne stoły biesiadne odwzorowują tu rozmieszczenie miejsc spotkań: Rynek, Ogród Zoologiczny, Park Szczytnicki, Stadion Olimpijski, Park Wschodni, Południowy, Milenijny, Zachodni oraz karłowicki zespół zieleni. Instalacja powstała na Światowe Dni Młodzieży 2016, w nawiązaniu do misji współczesnego Wrocławia.

Imagine niewielki zagajnik z kolekcją brzóz. Są one kojarzone z młodością, wiosną i nadzieją. Podczas ŚDM 2016 młodzi uczestnicy zostawili tu na gałęziach kartki z wypisanymi dobrymi uczuciami, jakie powinny nam towarzyszyć w życiu codziennym. Nazwa nawiązuje do pieśni Johna Lennona i jego wyobrażenia lepszej przyszłości, w której każdy powinien mieć swój udział.

Propyleje po grecku przedsionek, oznacza tutaj bramę wejściową utworzoną przez białą kolumnadę z brzóz i granitowe pylony od ulicy Sukielickiej. Tworzą one pierzeję Alei TWG 2017 (the World Games), która prowadzi do zespołu torów wrotkarskich. Brzozy łączą zróżnicowaną zieleń przyległych ogrodów prywatnych z wnętrzem parku, a zwłaszcza z zagajnikiem Imagine. Mają właściwości uzdrowicielskie i zapraszające.

AUTORZY KONCEPCJI PROJEKTOWEJ
PROJEKTANCI:
Alina Drapella-Hermansdorfer
oraz Paweł Ogielski z Wydziału
Architektury PWr z Zespołem

WSPÓŁAUTORZY:
Teresa Lorenz oraz Ryszard
Majewicz
INWESTOR:

Zarząd Zieleni Miejskiej UM
Wrocławia
Projekt strony realizowany w ramach:
MIKROGRANTY - PROGRAM ESK WROCŁAW 2016

Natalia Bańdo - pakiet edukacyjny/grafika/zdjęcia
Alina Drapella-Hermansdorfer - teksty/opracowanie merytoryczne/zdjęcia
Katarzyna Kobierska - grafika/layout strony/zdjęcia
Wojciech Kowalewicz - tłumaczenie
Jakub Kucfir - web development
Paweł Ogielski - opracowanie merytoryczne/zdjęcia
Małgorzata Smołka - pakiet edukacyjny
SPONSORZY
Skontaktuj się z nami

90-945 Wrocław,
Nowy Dwór
Park Tysiąclecia
parktysiaclecia@gmail.com
Polub nas na: